Day: March 11, 2021

รับทำบิ้วอิน

ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์จากระดับพื้นฐานไปยังระดับสูงสุดทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์จากระดับพื้นฐานไปยังระดับสูงสุด

ความต้องการของมนุษย์มีการเรียงลำดับจากระดับพื้นฐานที่สุดไปยังระดับสูงสุด หรือเรียกว่า ทฤษฎีลำดับความต้องการ โดยมนุษย์ก็จะขยับความต้องการของตนเองไปสู่ขั้นถัดไป ซึ่งในปัจจุบันมีการนำมาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงการตลาดและการขายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรับทำบิ้วอิน ทฤษฎีลำดับความต้องการของมนุษย์ตามแนวคิดของมาสโลว์ ที่ประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงการตลาดและการขายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรับทำบิ้วอิน มาสโลว์ได้กล่าวว่าความต้องการของบุคคลมี 5 กลุ่ม ซึ่งสามารถจัดแบ่งได้เป็น 5 ระดับ จากระดับต่ำไปถึงสูง เพื่อความเข้าใจ โดยจะแสดงลำดับของความต้องการดังต่อไปนี้ ทฤษฎีลำดับความต้องการของมนุษย์ : ความต้องการทางร่างกาย (Physiological ...

บริการรับสร้างบ้าน

ความแตกตากระหว่าง “บริการรับสร้างบ้าน และ ผู้รับเหมา”ความแตกตากระหว่าง “บริการรับสร้างบ้าน และ ผู้รับเหมา”

ปัจจุบันการเลือกซื้อบ้านนั้นมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งการซื้อบ้านมือ2 หรือการซื้อบ้านจัดสรร หรือแม้กระทั่งการสร้างบ้านเองก็มีให้เราเลือกใช้บริการกัน โดยมีผู้บริการ 2 แบบคือ ผู้รับเหมา และ บริการรับสร้างบ้าน ดังนั้นในบทความนี้ เราจะมาพูดถึง ….ความแตกตากระหว่าง “บริการรับสร้างบ้าน และ ผู้รับเหมา”  ว่าแตกต่างกันอย่างไรและควรเลือกใช้บริการแบบบไหนกันนะครับ บริการรับสร้างบ้าน นั้นจะสามารถต่อรองราคาได้ยากกว่าการใช้ผู้บริการเป็นผู้รับเหมา ที่เป็นการคุยกับคนที่เราต้องการจ้างโดยตรงจึงสามารถปรับลดราคาได้ตามใจชอบ เเต่ถ้าหากว่าเราเลือกบริการรับสร้างบ้าน จะมีการต่อรองราคาที่ยากกว่า   ความน่าเชื่อถือ   ไม่ใช่ว่าผู้รับเหมาทุกคนจะไม่น่าเชื่อถือนะครับ เเต่เนื่องบจากว่า ...