Tag: แผงโซล่าเซลล์ราคา

ข้อดีของโซล่าเซลล์และแผงโซล่าเซลล์ราคา เท่าไหร่ข้อดีของโซล่าเซลล์และแผงโซล่าเซลล์ราคา เท่าไหร่

แผงโซล่าเซลล์หรือที่เรียกกันว่าเซลล์แสงอาทิตย์นี้ ผู้คิดค้นคือ แชปปิน ฟลูเลอร์ และเพียร์สัน ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานทดแทนที่ได้จากแสงอาทิตย์เพราะเป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนในประเทศไทยของเราก็มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์กันอย่างแพร่หลาย วันนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีของโซล่าเซลล์และแผงโซล่าเซลล์ราคา เท่าไหร่ แต่ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าแผงโซล่าเซลล์ราคา เท่าไหร่ เราไปดูกันก่อนดีกว่าโซล่าเซลล์ มีข้อดีอย่างไร 1.สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทุกขนาด โซล่าเซลล์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทุกขนาด ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยการใช้แผ่นโซล่าเซลล์ที่มีขนาดเหมือนกัน 2.พลังงานสะอาด ...