Tag: อบรม KYT

อบรม KYT

อบรม KYT เพื่ออะไร หัวใจสำคัญของ KYT มีอะไรบ้างอบรม KYT เพื่ออะไร หัวใจสำคัญของ KYT มีอะไรบ้าง

KYT คืออะไร K ย่อมาจากคำว่า KIKEN หมายถึง อัตราย Y มาจากคำว่า YOSHI หมายถึง คาดการณ์หรือทำนายล่วงหน้า T ย่อมาจาก TRAINING หมายถึง การฝึกอบรม ดังนั้น KYT จึงเป็นเครื่องมือหรือเทคนิคในการวิเคราะห์ความปลอดภัย ...