Tag: มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

ETRAN MYRA มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อประสบการณ์ชีวิตที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมETRAN MYRA มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อประสบการณ์ชีวิตที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                ในยุคนี้ที่การจราจรคับคั่ง น้ำมันแพง ประกอบกับมีการรณรงค์เรื่องพลังงานสิ้นเปลือง ทำให้ “มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า” กลายเป็นตัวเลือกที่หลายคนให้ความสนใจ แต่ต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมา การใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานของมอเตอร์ไซค์นั้น ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่าง เช่น ความเร็ว ความแรง ระยะทาง การชาร์จแบต สถานีชาร์จ ฯลฯ ดังนั้นแม้ความต้องการใช้จะสูง ก็ไม่ได้ทำให้มันเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย                 ...